Peatus

Kalda tee

7820064-1

Kesklinna suunas

Puuduvad teadaolevad katkesused või kõrvalekalded.