Peatus

Kaare

7820061-1

Kesklinna suunas

Puuduvad teadaolevad katkesused või kõrvalekalded.