Peatus

Sõmerpalu

8600660-1

Mällipalu suunas

Puuduvad teadaolevad katkesused või kõrvalekalded.