Peatus

Sõmerpalu hooldekodu

8600765-1

Sõmerpalu suunas

Puuduvad teadaolevad katkesused või kõrvalekalded.