Peatus

Järvere

8600117-1

Sõmerpalu suunas

Puuduvad teadaolevad katkesused või kõrvalekalded.