Peatus

Järvere

8600116-1

Soe kõrtsi suunas

Puuduvad teadaolevad katkesused või kõrvalekalded.