Peatus

Kaitseväe

8600136-1

Naftabaasi suunas

Puuduvad teadaolevad katkesused või kõrvalekalded.