Peatus

Põdrasilla

6500503-1

Veerksu suunas

Puuduvad teadaolevad katkesused või kõrvalekalded.