Peatus

Palumõisa

8600472-1

Vaabina tee suunas

Puuduvad teadaolevad katkesused või kõrvalekalded.