Peatus

Lõõdla

8600368-1

Palumõisa suunas

Puuduvad teadaolevad katkesused või kõrvalekalded.