Peatus

Kraavikalda

7820104-1

Kesklinna suunas

Puuduvad teadaolevad katkesused või kõrvalekalded.