Peatus

Kaunase puiestee

7820087-1

Kesklinna suunas

Puuduvad teadaolevad katkesused või kõrvalekalded.