Peatus

Väimela

8600822-1

Võru suunas

Puuduvad teadaolevad katkesused või kõrvalekalded.