Peatus

Palometsa

8600468-1

Võru suunas

Puuduvad teadaolevad katkesused või kõrvalekalded.