Parveotsa

Võõpste suunas7800659-1
departure-list-update.sr-instructions
AegLiinSuund
kell 14:20.
853
Tartu - Võõpste - Võnnu - Tartu
kell 18:27.
804
Tartu - Võõpste - Tartu
reede 26.7.2024
kell 14:20.
853
Tartu - Võõpste - Võnnu - Tartu
kell 18:27.
804
Tartu - Võõpste - Tartu