Peatus

Metsakivi

7800530-1

Koosa suunas

Puuduvad teadaolevad katkesused või kõrvalekalded.