Peatus

Obinitsa

8600454-1

Kiksova suunas

Puuduvad teadaolevad katkesused või kõrvalekalded.