Peatus

Tatra

7800939-1

Võru suunas

Puuduvad teadaolevad katkesused või kõrvalekalded.