Peatus

Võmmorski

8600817-1

Kolodavitsa suunas

Puuduvad teadaolevad katkesused või kõrvalekalded.