Peatus

Turuplatsi

7800978-1

Elvast väljuv suund

VäljubLiinSuund

09:43930Ulila - Puhja - Elva - Rannu - Väike-Rakke - (Andresjaani)

09:45403Elva - Tartu (kiirliin)

10:03417Elva - Arbimäe - Nõo - Tartu

10:0325IElva - Palupera - Rõngu - Puka - Keeni - Valga

10:23454Rõngu - Elva - Tartu

10:43403Elva - Tartu (kiirliin)

10:53369Tartu - Tõrva - Valga

11:03413Elva - Arbimäe - Nõo - Tartu

12:33403Elva - Tartu (kiirliin)

13:03413Elva - Arbimäe - Nõo - Tartu

13:09319Tartu - Valga

13:33403Elva - Tartu (kiirliin)

14:17448Tartu - Elva - Erumäe - Karijärve - Elva

14:32906Elva - Annikoru - Rannu - Lääne

14:3325MElva-Puka-Keeni-Sarapuu-Valga

15:03413Elva - Arbimäe - Nõo - Tartu

15:03420Tartu - Nõo - Luke - Elva - Rõngu - Valguta - Elva

15:27917Puhja kool - Ulila - Karijärve - Elva - Puhja asula

15:28318Tartu - Aarike - Pangodi - Otepää - Elva - Tartu

15:33518Elva - Annikoru - Rannu - Puhja - Ulila - Tartu

15:40313Tartu - Tõrva

16:23517Elva - Rõngu - Rannu - Annikoru - Puhja - Ulila - Tartu

16:23404Elva - Tartu (kiirliin)

16:2572DTartu - Elva - Otepää

16:33413Elva - Arbimäe - Nõo - Tartu

17:03413Elva - Arbimäe - Nõo - Tartu

17:17451Elva - Tartu (ekspressliin)

17:33904Elva - Annikoru - Rannu - Kureküla - (Neemisküla)

17:4225TElva - Palupera - Rõngu - Puka

18:03413Elva - Arbimäe - Nõo - Tartu

18:1352Tartu - Valga - Saru lauatehas - Hargla

18:22451Elva - Tartu (ekspressliin)

18:33920Elva - Annikoru - Rannu - Kaarlijärve - (Haani)

18:5372CElva - Otepää

19:03416Elva - Arbimäe - Nõo - Tartu

19:12432Tartu - Luke - Elva - Rõngu - Elva

20:12440Tartu - Peedu - Elva - Rõngu - Rannu - Elva - Peedu - Tartu

20:23403Elva - Tartu (kiirliin)