Peatus

Lambaristi

8600286-1

Runda suunas

Puuduvad teadaolevad katkesused või kõrvalekalded.