Peatus

Savioru

8600624-1

Võru suunas

Puuduvad teadaolevad katkesused või kõrvalekalded.