Peatus

Nõlvakaare

7801350-1

Tartu suunas

Puuduvad teadaolevad katkesused või kõrvalekalded.