Peatus

Metsatuka

8600938-1

Kooli poolsel küljel

Puuduvad teadaolevad katkesused või kõrvalekalded.