Peatus

Ropka tee

7820373-1

linnast väljuv

Puuduvad teadaolevad katkesused või kõrvalekalded.