Serga teerist

Meremäe suunas8600885-1
departure-list-update.sr-instructions
AegLiinSuund
kell 17:37.
114
Võru - Vastseliina - Obinitsa - Värska - Võru
teisipäev 23.7.2024
kell 07:48.
116
Meremäe - Obinitsa - Vastseliina - Võru
kell 17:37.
114
Võru - Vastseliina - Obinitsa - Värska - Võru