Peatus

Vanasaare

6501029-1

Karaski suunas

Puuduvad teadaolevad katkesused või kõrvalekalded.