Peatus

Turna põik

6501006-1

Uus-Kastmekoja suunas

Puuduvad teadaolevad katkesused või kõrvalekalded.