Peatus

Karaski tee

6501004-1

Ihamaru suunas

Puuduvad teadaolevad katkesused või kõrvalekalded.