Peatus

Karaski põik

6500970-1

Karaski suunas

Puuduvad teadaolevad katkesused või kõrvalekalded.