Peatus

Laeva

6500957-1

Maanteemuuseumi suunas

Puuduvad teadaolevad katkesused või kõrvalekalded.