Peatus

Kahkva mõisapark

6500946-1

Puugnitsa suunas

Puuduvad teadaolevad katkesused või kõrvalekalded.