Peatus

Sõreste

6500943-1

Liismiti suunas

Puuduvad teadaolevad katkesused või kõrvalekalded.