Peatus

Kõnnu sigala

6500928-1

Kõnnu suunas

Puuduvad teadaolevad katkesused või kõrvalekalded.