Peatus

Tammesalu

6500922-1

Põdrasilla suunas

Puuduvad teadaolevad katkesused või kõrvalekalded.