Peatus

Soola II

7820249-3

Sõpruse silla suunas

Puuduvad teadaolevad katkesused või kõrvalekalded.