peatus.ee - Teekonna juhend

Buss 508

Põltsamaa - Esku - Lebavere - Vitsjärve - Esku - Põltsamaa

peatus.ee - Teekonna juhend

Maakonnaliin (avalik)

Põndi peatusse sõidab buss reisija tellimusel, tellimus esitada 48 tundi enne bussi väljumist lähtepeatusest telefonil 776 0321

Liin ei ole käigus riigipühadel.